Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti