Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti