Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti