Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti