Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti