Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti