Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti