Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti