Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti