Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti