Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti