Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Spis treści
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz danych
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Wykaz tabel
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Aneks
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Słowniczek
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Indeks
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti