Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti