Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti