Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti