Tanskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Indholdsfortegnelse
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Figuroversigt
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Tabelliste
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Appendiks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Ordliste
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografi
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti