Suomeksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Sisällysluettelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Kuvaluettelo
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Taulukkoluettelo
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Liitteet
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Sanaluettelo
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
Hakemisto
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti