Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti