Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti