Koreaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
목차
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
인물 리스트
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
표 리스트
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
부록
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
어휘 사전
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
관계 서적 목록
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
인덱스 (색인)
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti