Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti