Esperantoksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Enhavtabelo
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Listo de Figuroj
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Listo de Tabloj
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Apendico
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Glosaro
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografio
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
Indekso
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti