Espanjaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
Lista de Figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
Lista de Tablas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
Apéndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
Glosario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
Bibliografía
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
Índice Alfabético
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti