Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Índice
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Lista de figuras
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Lista de tabelas
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Apêndice
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Glossário
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Bibliografia
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Índice
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti