Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti