Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti