Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti