Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti