Ranskaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
Table des matières
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
Liste des figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
Liste des tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
Annexe
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
Glossaire
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
Bibliographie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti