Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti