Portugaliksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
Índice
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
Lista de figuras
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
Lista de tabelas
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
Apêndice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
Glossário
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
Índice
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti