Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti