Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti