Hollanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
Inhoudsopgave
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
Afbeeldingenlijst
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
Tabellenlijst
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
Bijlage
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
Verklarende woordenlijst
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
Register
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti