Hindiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
अनुक्रम
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
आंकड़ों की सूची
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
तालिकाओं की सूची
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
परिशिष्ट
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
शब्दावली
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
संदर्भग्रंथ सूची
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
अनुक्रमणिका
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti