Englanniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
Table of Contents
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
List of Figures
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
List of Tables
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
Appendix
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
Glossary
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
Bibliography
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti