Arabiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

Πίνακας Περιεχομένων
فهرس المحتويات
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Σχημάτων
قائمة الأشكال
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
Κατάλογος Πινάκων
قائمة الجداول
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
Παράρτημα
ملحق
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
Γλωσσάριο
مسرد المصطلحات
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
Βιβλιογραφία
ببليوغرافيا
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
Ευρετήριο
فهرس الموضوعات
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti