Vietnamiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Mục lục
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Hình minh họa
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Bảng biểu
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Phụ lục
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Bảng thuật ngữ
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Tài liệu tham khảo
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Mục lục tra cứu
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti