Venäjäksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Содержание
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Список тезисов
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Список таблиц
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Приложения
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Глоссарий
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Библиография
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Индекс, указатель
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti