Unkariksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Tartalomjegyzék
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Ábrák listája
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Táblázatok listája
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Függelék
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Szójegyzék
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Bibliográfia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Tárgymutató
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti