Turkiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Fihrist
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Figürler Listesi
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Tablolar Listesi
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Ek / İlave
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Terimler Sözlüğü
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Kaynakça
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
İndeks / Endeks / Katalog
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti