Tšekiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Obsah
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Seznam hodnot
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Seznam tabulek
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Příloha
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Glosář
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Seznam pramenů/Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti