Thaiksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
ตารางเนื้อหา
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
ลิสต์ตัวเลข
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
ลิสต์ตาราง
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
ภาคผนวก
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
อภิธานศัพท์
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
บรรณานุกรม
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
ตัวบ่งชี้
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti