Saksaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Inhaltsverzeichnis
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Abbildungsverzeichnis
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Tabellenverzeichnis
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Anhang
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Glossar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Literaturverzeichnis
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti