Romaniaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Cuprins
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Lista figurilor
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Lista tabelelor
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Anexă
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Glosar
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Bibliografie
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Index
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti