Puolaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Spis treści
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Wykaz danych
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Wykaz tabel
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Aneks
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Słowniczek
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Indeks
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti