Kreikaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Πίνακας Περιεχομένων
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Κατάλογος Σχημάτων
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Κατάλογος Πινάκων
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Παράρτημα
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Γλωσσάριο
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Βιβλιογραφία
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Ευρετήριο
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti