Kiinaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
目录
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
图表目录
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
数表目录
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
附录
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
术语表
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
参考书目
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti