Japaniksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
目次
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
統計の一覧
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
表の一覧
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
付録
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
用語解説
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
参考文献一覧
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
索引
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti