Italiaksi | Sanontoja - Akateemiset fraasit | Sisällysluettelo

Sisällysluettelo - Sisällysluettelo ja hakemisto

목차
Indice analitico
Luettelo tutkielman osista tai kappaleista kronologisessa järjestyksessä
인물 리스트
Indice delle immagini
Luettelo tutkielman kuvista kronologisessa järjestyksessä
표 리스트
Indice delle tabelle
Luettelo tutkielman taulukoista kronologisessa järjestyksessä
부록
Appendice
Tutkielmassa käytetty lisämateriaali, joka on koottu liitteeksi tutkielman loppuun
어휘 사전
Glossario
Aakkosellinen lista ammattisanoista ja niiden määritelmät
관계 서적 목록
Bibliografia
Systemaattinen lista tutkielmassa käytetyistä kirjoista ja muista lähteistä
인덱스 (색인)
Catalogo
Lista sanoista tai lauseista tutkielman lopussa sivunumeroineen, jotta kyseisen materiaalin löytää helposti